Home

Stichting Mondial

een uitgestoken hand vanuit Apeldoorn voor ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en armoedebestrijding als gevolg van klimaatvernadering en oorlog

Apeldoornse stichting, actief sinds 20 jaar
platform voor 30 Apeldoornse organisaties
in meer dan 40 landen ter plekke aktief via kleinschalige projecten
een schakel tussen de Apeldoornse bevolking en internationale samenwerking
via events van o.a. Café Mondial, Mondialfestival, Afrika Festival Apeldoorn
informatie, kennisoverdracht en participatie
initiatiefnemer van o.a. de Eerlijk Winkelen Route Apeldoorn

juni 2020

laten we ook in tijden van crisis naar elkaar omkijken en de hand uitnodigend reiken aan mensen elders in nood.’

(citaat voorzitter Y. Cegerek, d.d. 17 juni jl.)

De wereld opent zich langzaam. In deze tijden laten we zien hoe belangrijk het is solidair te zijn met elkaar en met mensen elders op de wereld.

In de nieuwe portrettenserie Apeldoornse hulp elders….in coronatijd leest u hoe onze aangeslotenen zich staande houden in crisistijd. Meer hierover leest u op de nieuwe pagina Nieuws.

Daar leest u ook waarom wij de uitbreiding van de coronavirus in Suriname onder uw aandacht brengen. Covid-19 laat ons immers zien dat we wereldwijd aan elkaar verbonden zijn.  Suriname is één van de landen waarmee we een gedeelde geschiedenis hebben en de huidige situatie grijpen wij aan om de laten zien waarom Mondial zicht vanuit Apeldoorn inzet voor mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en armoede bestrijding.

Wij blijven iedereen sterkte toewensen, zorg voor elkaar en bovenal, blijf gezond!