Mondial Apeldoorn

 

Stichting

MONDIAL APELDOORN

is een platform voor organisaties in Apeldoorn, al 20 jaar in Apeldoorn actief
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en mondiale vraagstukken die hierop betrekking hebben. De organisaties zetten zich in voor mensen in landen waar het minder goed is dan in Nederland, en helpen daar mensen in hun bestaan! In Apeldoorn zijn veel organisaties actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Denk daarbij aan (vaak kleine) plaatselijke organisaties of lokale afdelingen van grotere (inter)nationale organisaties.

WAT DOET MONDIAL?

Organisaties bij elkaar brengen, ze steunen met geld voor hun PR aktiviteiten en ook organiseerde Mondial tot 2017 een festival op de 2e zaterdag van september. Bij Mondial aangesloten organisaties presenteerden zich dan tijdens een interculturele markt  met als doel, begrip kweken voor de verschillende culturen binnen de Nederlandse (Apeldoornse) samenleving. Er was een uitgebreid programma met dans en muziek en ook hapjes en drankjes uit de wereldkeuken waren aanwezig. Het programma was afgestemd op jong en oud. De toegang was gratis. Vanaf 2018 zal Mondial zich op andere manieren en op andere locaties gaan presenteren dan het ‘traditionele’ festival. Te zijner tijd vindt u hierover meer info op deze site.

MONDIAL EN HET APELDOORNSE BEDRIJFSLEVEN

Wilt u zich als bedrijf of als persoon verbinden aan Mondial en/of een actie van Mondial of één van haar leden ondersteunen, dan kan dit op vele manieren. Bijvoorbeeld door het doneren van geld, het beschikbaar stellen van kennis of het aanbieden van specifieke diensten (bijvoorbeeld: het drukken van onze uitingen).

Wilt u Mondial of een specifieke organisatie helpen, laat het ons weten via:  secretaris@mondial-apeldoorn.nl

MONDIAL EN MILLENNIUMDOELEN

De aangesloten organisaties houden zich bezig het realiseren van de verschillende millenniumdoelen, waarmee zij Apeldoorn maken tot een actieve millenniumgemeente.

JAARVERSLAGEN STICHTING MONDIAL APELDOORN

In de jaarverslagen wordt Stichting Mondial Apeldoorn uitgebreid beschreven en geven we op gedetailleerde wijze inzicht in de financiële gegevens. In het jaaroverzicht worden enkele belangrijke actiepunten op toegankelijke wijze belicht en geven we een overzicht van de inkomsten en uitgaven van Stichting Mondial Apeldoorn. Actuele jaarverslagen vindt u hier.