Home

Stichting Mondial

een uitgestoken hand vanuit Apeldoorn voor ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en armoedebestrijding als gevolg van klimaatverandering en oorlog

Apeldoornse stichting, actief sinds 20 jaar
platform voor 30 Apeldoornse organisaties
in meer dan 40 landen ter plekke aktief via kleinschalige projecten
een schakel tussen de Apeldoornse bevolking en internationale samenwerking
via events van o.a. Café Mondial, Mondialfestival, Afrika Festival Apeldoorn
informatie, kennisoverdracht en participatie
initiatiefnemer van o.a. de Eerlijk Winkelen Route Apeldoorn

december 2020

Moeilijke tijden vragen om hard werken, creativiteit en flexibiliteit

(citaat vicevoorzitter Hans Trapman – december 2020)

De afgelopen maanden kenmerkten zich en ik denk voor ons allemaal, door onduidelijkheid en onzekerheid.

Vanuit mijn eigen stichting, Stichting Geef een koe, kan ik zeggen dat moeilijke tijden vragen om hard werken, creativiteit en flexibiliteit waardoor het lukt om toch resultaten te zien. Zo hebben wij dit jaar de doelstelling gehaald om 50 koeien aan te schaffen ondanks alle problemen en dank zij de enorm gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers aldaar.

Mondial is het Apeldoornse platform voor stichtingen zoals die waarbij ik ben betrokken. Tijdens de afgelopen november-vergadering is gebleken dat ook zij niet stil zitten. Veel activiteiten zijn dit jaar niet doorgegaan maar zijn er wel alternatieven bedacht. Zoals de schrijversavond van Amnesty Apeldoorn tijdens de Write for rights op de internationale Dag van de Mensenrechten d.d. 10 december a.s.

Helaas konden en kunnen we niet bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen.

Als dit in de toekomst wel weer kan, geniet ik graag weer van de programma’s zoals ons die altijd zijn aangeboden door het harde werk van de vele vrijwiligers waar de stichtingen het van moeten hebben.

Het zijn moeilijke tijden maar door hard werken, creativiteit en flexibiliteit blijft er veel mogelijk.
Succes!