Canzibe

CANZIBE STEUNFONDS

Canzibe is een kleinschalige vrijwilligersorganisatie die hulp verleent op het gebied van gezondheidszorg in zuidelijk Afrika. Zij doet dit vanuit een christelijk perspectief. Al tientallen jaren bieden allerlei organisaties ontwikkelingshulp in Afrika:Natuurlijk kan je je afvragen of al die jaren hulp uiteindelijk wel wat oplevert. Canzibe gelooft van wel.

Soms zijn situaties zo armoedig en hopeloos dat mensen er zelf niet uit kunnen komen; dan kan hulp van buitenaf een welkome steun in de rug zijn. Canzibe is ontstaan in 1979 na inzamelingsacties voor een Nederlandse arts die werkzaam was in het ziekenhuis Canzibe in Transkei (Zuid-Afrika). In de afgelopen jaren heeft Canzibe verschillende projecten in Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique afgerond. Canzibe heeft korte lijnen naar haar projecten, om daarmee zicht te blijven houden op de besteding van ontvangen giften. We willen voorkomen dat geld aan “de strijkstok” blijft hangen.

CONTACTPERSOON

Mw. I. van der Horst, secretariaat Stichting Canzibe Steunfonds
Bouwmeestershoeve 50
7326 RM Apeldoorn
Tel.:055 – 533 50 64
E-mail: info@canzibe.nl

Meer informatie op de website van Canzibe