God Bless You Homes

STICHTING GOD BLESS YOU HOMES

zet zich samen met haar Keniaanse partnerorganisatie God Bless You Homes Foundation in voor weduwen en wezen in Kenia. Zij doen dit o.a. door middel van gebed, opvang van kinderen in een gezinsomgeving, het zorgen voor onderwijs en werkgelegenheid. Beide organisaties hebben een eigen zelfstandig bestuur. In Nederland wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan fondsenwerving en communicatieactiviteiten.

De visie is de meest kansarme mensen in de omgeving van Kitale een kans te geven op een betere toekomst. Wezen en weduwen vormen een zeer kwetsbare groep evenals halfwezen en kinderen uit de allerarmste gezinnen.

Het hebben van een stabiele, liefdevolle thuissituatie is voor ieder mens belangrijk om te kunnen groeien naar volwassenheid. Daarom bieden we de mogelijkheid om een aantal wezen en kwetsbare/kansarme kinderen op te vangen in een gezinssituatie. Deze visie sluit aan op het VN verdrag voor de Rechten van het Kind waarin deze vorm van zorg omschreven wordt als Community Based Care.

CONTACTPERSOON

Ria Hart
de Parkelaar 14
7339 JB Ugchelen
055-5423712 / 06-51061929
info@gbyh.nl

KvK-nummer: 08137099
ANBI: 814605059
IBAN: NL18 INGB 0671 5395 23

Meer informatie op de website van organisatie.