ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent dat donaties aan een organisatie die de ANBI status heeft, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.