Beleid en Notulen

Notulen van de Algemene Vergaderingen van de Raad van Aangeslotenen (RVA)

Notulen RVA 05-03-2018 (concept)

Media

Jaarverslagen

Formulieren

Onderstaande formulieren zijn voor Aangesloten Organisaties:
Toelichting subsidieaanvraag bij Mondial
Subsidie kalender
Declaratie subsidie PR-activiteiten
Aanvraag vaste bijdrage Mondial
Aanvraag Subsidie PR aktiviteiten

Algemeen

Statuten Mondial

Wet AVG (privacy wetgeving)

Ook Stichting Mondial ontkomt niet aan de nieuwe privacywet. Graag willen wij u informeren over hoe we met uw adres/email-gegevens omgaan.
In principe nemen wij deze gegevens niet op; behalve e-mailadressen die we bij het secretariaat in een e-mail bestand bewaren, te weten in de (privé-)PC van de secretaris. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor noodzakelijke correspondentie die u van de stichting krijgt; ze zijn alleen in te zien door de secretaris en de websitemaster.
E-mailberichten bedoeld voor meerdere belangstellenden worden gericht aan de persoon die hem verstuurt, met een kopie in BCC aan allen, zodat uw emailadres niet zichtbaar is.
Giften ontvangen van belangstellenden en anderen, staan bij de bank geboekt met naam en bedrag en zijn alleen in te zien door de penningmeester, secretaris en voorzitter.
De gegevens van u als belangstellende van de stichting zullen nooit door de stichting aan derden worden verstrekt of verkocht!
Wanneer een meelevende aangeeft dat hij/zij geen interesse meer heeft in de werkzaamheden van de stichting (hij/zij laat zich uitschrijven) zullen de gegevens van die persoon uit het mail-bestand worden verwijderd.