Vacatures bestuursfuncties

Bestuursuitbreiding:
Voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid

(van vicevoorzitter Hans Trapman – april 2021)

Zoals u misschien weet: ontwikkelingssamenwerking, de strijd voor mensenrechten en tegen armoedebestrijding maken een moeilijke tijd door. De beperkingen die het nog steeds voortwoekerende Coronavirus ons oplegt, zorgen ervoor dat inspanningen op dit gebied naar de achtergrond verdwijnen.
Ook Mondial Apeldoorn ontkomt hier niet aan. Door allerlei oorzaken bestaat het bestuur uit nog maar 3 personen. Ondanks alle inspanningen is het bestuur er in het voorjaar niet in geslaagd nieuwe collega’s te vinden. Vandaar dat ik langs deze weg een oproep plaats om mee te denken en/of je aan te melden voor de volgende functies: voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid.
Gaat je hart uit naar ‘goed doen’ in de wereld vanuit Apeldoorn èn ben je een goede vertegenwoordiger van de ca. 30 Apeldoornse organisaties op gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en armoedebestrijding denk er dan over om bestuurslid te worden. Klik hier voor de uitgebreide functiebeschrijvingen.
Voor vragen en directe aanmelding voor één van de genoemde functies kunt u contact opnemen met vicevoorzitter Hans Trapman en wel via e-mail: hans@geefeenkoe.nl en/of mob. tel.:  06 1360 4594

Er zijn momenteel 3 vacatures: