Platform

Mondial Apeldoorn is een platform waarop in Apeldoorn gevestigde organisaties, die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en eerlijke handel, samenkomen. Er zijn bijeenkomsten, er is wederzijdse ondersteuning, het gaat om het uitwisselen van kennis en ervaring, elkaar ontmoeten…

Naar buiten toe zijn er presentaties, festivals en neemt Mondial deel aan grotere events.

Voor de gemeente Apeldoorn is Mondial het aanspreekpunt en het kanaal om ontwikkelingssamenwerking een plek te geven op de agenda van de gemeente activiteiten.