Organisaties

Akwaaba

Stichting Akwaaba:
“Onderwijs eerst . . . eerst onderwijs!”
Stichting Akwaaba richt zich met haar hulp uitsluitend op kleinschalige onderwijsprojecten in verschillende Afrikaanse landen. Onderwijs lees verder


Amma Lamai

Amma Lamai:
Stichting tot steun aan moeder en kind in Sri Lanka. Amma Lamai  betekent  Moeder en kind. Lees verder


Amnesty International Apeldoorn

Amnesty International Werkgroep Apeldoorn is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Lees verder


Apeldoorns Beraad van Kerken

Het Apeldoorns Beraad van Kerken is een oecumenisch platform van Apeldoornse kerkgenootschappen. Het is opgericht in 1968, vanuit de vrijblijvende contacten van oecumenische aard, die lees verder


Bondeko

Stichting Bondeko: Ondersteuning van met name visueel gehandicapten en alleenstaande jonge moeders in Kinshasa, Congo. Lees verder


Buganala

Meewerken aan millenniumdoelstelling nr. 2: “Alle kinderen naar school in 2015” is onze drijfveer. Lees verder


Derde Hands

Het doel van stichting Derde Hands is om in de ruimste zin van het woord kleinschalige, materiële hulp te bieden aan noodlijdende medemensen in ontwikkelingslanden. Lees verder


De Vaste Burcht

De stichting stelt zich ten doel het evangelie te verspreiden in woord en daad. Het werk van de Stichting omvat kinderwerk (wees- en kindertehuizen), melaatsenzorg, bejaardenzorg en onderwijs, lees verder


Eye For Others

De basis van Eye For Others is “CIRCULAIRE ONTWIKKELINGS VERSTERKING”.
Wat inhoud: Versterkende ontwikkeling wat naar je terugkomt.

Ons regenboogproject is een gemeenschapsproject voor Ritchie en omgeving. Samen met onze partners uit Zuid-Afrika en lees verder


Fashion High Tea  (aspirant aangeslotene)

Fashion High Tea richt de pijlen op het samenbrengen van verschillende culturen in Nederland samen met het Nederlandse social platform om te netwerken, ideeën uit te wisselen en misschien zelfs zaken doen samen. De opbrengsten van deze evenementen gaan naar een goed doel naar keuze. De evenementen bevatten modeshows, high tea, entertainment, loterijen waarmee je verschillende prijzen kan winnen (aangeboden door onze geweldige partners) en de kans om te shoppen bij onze verschillende producten en services bij onze boetiek standjes. Lees verder


Friends of Children Foundation

Werkzaam in Wau een stad in Zuid Soedan. Het doel van de stichting is de tijdelijke opvang aldaar van straatkinderen in de leeftijd van 9-18 jaar.

SVVS wil de kinderen lees verder


Geef een Koe

Geefeenkoe.nl werkt in Kyrgyzstan ( Kirgizië) samen met NGO Nur Bala (Kwetsbaar Kind). Met twee medewerkers bij Nur Bala met een volledige dagtaak en 60 vrijwilligers in Kyrgyzstan zetten we ons in voor vrouwen die een gehandicapt kind hebben gekregen en vaak lees verder


Help Poor People

Doel van de stichting:

  • Het verzorgen van opleidingen in ontwikkelingslanden.
  • Het overdragen van vakkennis op het gebied van naaitechnieken vakopleidingen en het onderhoud van naaimachine’s en lockmachine’s in ontwikkelingslanden. Lees verder

Inca Educa

Vakschool voor kansarme jongeren in Peru.
Inca Educa zet zich in voor kansarme kinderen, tieners en jongeren in Cusco, Peru. Lees verder


Leprazending

Leprazending is een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Wij willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Lees verder


Let’s Care

Stichting Let’s Care is een stichting die in januari 2008 in het leven is geroepen om projecten te realiseren die ten dienste aan het creëren van een nieuwe mooiere wereld voor iedereen. Dit houdt in het uitvoeren projecten die betrekking hebben op het gebied misbruikte, mishandelde kansarme kinderen, lees verder


ML Foundation Gambia

Wij staan voor kansen in onderwijs voor kinderen in Gambia en daarnaast ondersteunen en stimuleren wij landbouw doeleinden in armere gebieden in Gambia. Lees verder


Nadia

Stichting Nadia heeft als doelstellingen:

  • Materiële hulp verlenen aan mensen die het (veel) minder hebben als wij, met name in Oost-Europese landen.
  • Kleinschalige projecten realiseren (of laten) in bovenbedoelde landen. Lees verder

New Day Impact

Stichting New Day Impact is een Apeldoornse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. We streven er naar  mensen in nood te ondersteunen bij (bouw)projecten en programma’s op het gebied van welzijn, zorg en educatie. Lees verder


Outreach Support Ministries (OSM)

Hulp via kerken in West-Afrika en India. Projekten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, voedselvoorziening, schoon water en economische ontwikkeling. De organisatie lees verder


Pasuk Foundation

Pasuk Foundation is een christelijke vrijwilligersorganisatie, gericht op de ontwikkeling van Filipijnse kinderen in armoede. Wij geloven lees verder


Peace is the Way

Doelstelling (grotendeels geciteerd uit de statuten): “De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de wereldvrede” en doet dit volgens het principe: “Zoek niet de weg naar vrede. Vrede is de weg”. Lees verder


QAS

Quetzal Aid Stichting
Een Nederlandse stichting die is opgericht op 17 juli 2003. De stichting draagt bij aan een beter bestaan in Guatemala door het geven van financiële steun aan verschillende projecten. Lees verder


Terre des Hommes Apeldoorn

Kinderhulporganisatie in ontwikkelingslanden. Met projecten tegen uitbuiting van kansarme kinderen.
Terre des Hommes Apeldoorn runt een winkel in 2e hands goederen lees verder


Theo de Wit Lanka Education Fund

Het doel van de Stichting Theo de Wit-Lanka Education Fund is het verbeteren van de positie van kansarmen in Sri Lanka in het algemeen en in het bijzonder van kinderen en gehandicapten.
In 2002 lees verder


Unicef Apeldoorn

De vrijwilligers, Unicef-leden, klanten, het bedrijfsleven en de kinderen maken samen Unicef tot wat het is:
Een wereldwijde organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Lees verder


Upendo4Kids

Wij onderhouden privé een meisje (Fatuma) in Kenya die bij de zus van Fridah inwoont. Zij is een leerling van de school waarvoor wij dit project opstarten. Tijdens het laatste bezoek van Fridah aan Kenya in 2010 lees verder


Wereldwinkel Apeldoorn

Wereldwinkels verkopen produkten van kleine producentengroepen uit Latijns Amerika, Afrika en Azie. De makers krijgen hiervoor een eerlijke prijs. Dat blijkt lees verder


Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa – WHOE

De Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa is een groep van vrijwilligers, die zich het lot van vooral de kinderen in Oost-Europa aantrekt. De werkgroep is gevestigd in Apeldoorn. Een van de belangrijkste lees verder