naar aanleiding van Kerst de nieuwsbrief van Tine Haaima van de Stichting Amma Lamai vanuit Sri Lanka met de wensen van voorspoed en gezondheid.Ook het bestuur van Amma Lamai wenst u een goed 2019!


Met vriendelijke groet,
Tine, Joke en Dirk, Wim, Yvonne en Gerda         Nieuwsbrief Kerst 2018

AMMA LAMAI

Stichting tot steun aan moeder en kind in Sri Lanka. Amma Lamai  betekent  Moeder en kind.

DOEL VAN HET PROJECT

Het opvangen van de ongehuwde zwangere vrouw en haar begeleiden naar een toekomst waarin inkomsten en behouden van het kind centraal staan. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de contacten met de familie te herstellen.

Zo mogelijk wordt de vrouw geholpen om een opleiding te volgen zodat zij zich in haar eigen onderhoud en die van de baby kan voorzien.

De stichting steunt in Sri Lanka vanaf 1989 het  werk van  Tine Haaima, die zonder persoonlijke financiële vergoeding  een opvanghuis runt voor de begeleiding van ongehuwde moeders en hun kind. Ook wordt hulp geboden op humanitair terrein aan de Sri Lankaanse bevolking. Afgelopen jaren is o.a. de bouw gerealiseerd van  huizen, waardoor gezinnen die door de grote wateroverlast hun huizen waren kwijtgeraakt een nieuwe start hebben gekregen.

Er wordt samen met de bewoners ook gewerkt aan sanitair, scholing en drinkwatervoorziening.Een nieuw project voor de bouw van huizen is al reeds in vergevorderd stadium.Tevens runt de stichting het onderwijs aan de allerarmsten, een Montessori préschool, die door de Sri Lankaanse Stella Pereira wordt geleid.

De stichting Amma Lamai vindt haar doelstellingen ook terug
in de formulering van de millenniumdoelen:

•        Het uitbannen van armoede en honger
•        Het bereiken van een universele basiseducatie
•        Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen
•        Kindersterfte tegengaan
•        Het tegengaan van moedersterfte
•        Het uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten
•        Het verzekeren van een duurzame omgeving
•        Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

De stichting geeft middels beeldmateriaal  informatie.

Indien u een actie wilt organiseren wordt op maat materiaal aangereikt.

CONTACTPERSOON

Stichting tot steun aan moeder en kind in Sri Lanka

Contactadres: Y. Horevoorts-Neuleman,
Molenbeek 11, 8171 EN Vaassen
tel. 0578- 575141
info@ammalamai.org
www.ammalamai.org
b.g.g. 055- 5338290