APELDOORNS BERAAD VAN KERKEN

Het Apeldoorns Beraad van Kerken is:

een oecumenisch platform van Apeldoornse kerkgenootschappen.
Het is opgericht in 1968, vanuit de vrijblijvende contacten van oecumenische aard, die er aan vooraf gingen. Hoewel in de eerste fase de Oecumene het hoofdonderwerp was, kwam al snel de intentie ook op sociaal terrein iets te betekenen voor de Apeldoornse gemeenschap. Zo ontstonden in de loop van de tijd activiteiten als:

“Apeldoorn tegen Verarming”,
“Kerk en Vluchteling” en
“het Stiltecentrum”
Ook op geloofsgebied bleef het Beraad actief. Er wordt deelgenomen in het:
“Platform Duurzame Dialoog Apeldoorn” en
het “Interreligieus Overleg”

Het Apeldoorns Beraad van Kerken wil een ontmoetingsplaats zijn waar:

de deelnemende kerken elkaar onderling regelmatig kunnen consulteren over dat wat hen samen ter harte gaat;
wordt geïnitieerd en bevorderd hetgeen de deelnemende kerken samen kunnen verrichten voor de Apeldoornse gemeenschap (zie activiteiten);
de gezamenlijke bezinning op vragen over geloof en leven over de kerkgrenzen heen wordt bevorderd en
de maatschappelijke betrokkenheid van de kerken in daden kan worden omgezet.

Website: http://www.apeldoornsberaadvankerken.nl/