BUGANALA

Meewerken aan millenniumdoelstelling nr. 2: “Alle kinderen naar school in 2015” is onze drijfveer.

Stichting BUGANALA wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van kinderen en jongvolwassenen in Gambia – West Afrika, door middel van het creëren/verbeteren van onderwijsfaciliteiten.
Stichting BUGANALA richt zich met name op voorzieningen voor dove kleuters en dove meisjes van 15+, die weinig onderwijs hebben genoten. Voor deze doelgroepen zijn een kleuterschool en een skills centre gebouwd (de eerste scholen in hun soort in Gambia).

Plannen voor de bouw van een kleuterschool voor dove kinderen in het binnenland van Gambia zijn in voorbereiding. In Gambia moet schoolgeld worden betaald voor alle soorten onderwijs, vanaf de kleuterschool. Er is geen officiële leerplicht. Doordat ouders het schoolgeld niet kunnen opbrengen, komt het maar al te vaak voor dat kinderen maar een gedeelte van een jaar naar school gaan.

Ook u kunt meewerken aan de millenniumdoelstelling: “Alle kinderen naar school in 2015” door het ondersteunen van onze projecten.
Meer informatie over onze projecten en onze stichting vindt u op onze website www.buganala.nu
Stichting BUGANALA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland, registratienummer 08151153.
Stichting BUGANALA is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dossiernummer 51639

CONTACTPERSOON

Cees IJsendoorn
de Parkelaar 18
7339 JB Ugchelen
T: 055 542 07 25
E: c.ijsendoorn@kpnplanet.nl
W: www.buganala.nu