De basis van Eye For Others is “CIRCULAIRE ONTWIKKELINGS VERSTERKING”.
Wat inhoud: Versterkende ontwikkeling wat naar je terugkomt.

Ons regenboogproject is een gemeenschapsproject voor Ritchie en omgeving. Samen met onze partners uit Zuid-Afrika en vrijwilligers en studenten uit Nederland werken we aan activiteits-, verdiepings- en leerkundige projecten op allerlei gebied, zoals; sport en spel voor (gehandicapte) jeugd, huiswerkbegeleiding, groentetuinen, pre-school care, blinden- en gehandicaptenzorg, ouderen activiteiten, skils, enz.

Het Regenboogproject werkt op basis van een cirkel van de Zeven Gouden V’s: Veiligheid, Vaardigheid, Verbinding, Vorming, Verdraagzaamheid, Versterking en Vrede.

Het regenboogproject is een platform waar verschillende maatschappelijke organisaties kunnen samenwerken, elkaar kunnen versterken en gezamenlijk programma’s op kunnen zetten die de problematiek in de regio positief kunnen beïnvloeden. Daardoor wordt dit een plaats waar veiligheid, ontwikkeling, vorming, versterking, tolerantie en emancipatie centraal staan en waarin nieuwe vriendschappen ontstaan.

Het regenboogproject verandert, nu al aantoonbaar, de mentaliteit in de gemeenschap van ‘Ik en Jij’ naar ‘Wij en Ons’!

Stichting Eye For Others
Kervelstraat 25
7322 PV Apeldoorn

Tel. 06-44660017
website EyeForOthers