Friends of Children

Werkzaam in Wau een stad in Zuid Soedan. Het doel van de stichting is de tijdelijke opvang aldaar van straatkinderen in de leeftijd van 9-18 jaar.

SVVS wil de kinderen de gelegenheid bieden fasegewijs onderwijs te volgen en vaardigheden aan te leren ten behoeve van zelfredzaamheid.

In 2009 is SVVS, met steun van Impulsis (Ned. donateur) overgegaan tot het bouwen van een aantal gebouwen (waaronder leslokalen & internaat) op een eigen stuk grond.

CONTACTPERSOON

Nicola Ojoki Faka Serge
Debussylaan 69b
7333 DD Apeldoorn
Tel.: 055 785 14 60
Mobiel: 06 522 354 60
ojoki@hotmail.com
www.fcf-wau.org