Let’s Care

Stichting Let’s Care is een stichting die in januari 2008 in het leven is geroepen om projecten te realiseren die ten dienste aan het creëren van een nieuwe mooiere wereld voor iedereen.

Dit houdt in het uitvoeren projecten die betrekking hebben op het gebied misbruikte, mishandelde kansarme kinderen, educatie van kansarme kinderen en families en natuur en locale milieuprojecten in ontwikkelingslanden.

Ons eerste project is het opzetten van een tehuis voor mishandelde, misbruikte en verwaarloosde meisjes op de Filippijnen. In het huis krijgen ze een veilige thuishaven, scholing en therapie aangeboden. Zodat ook zij op kunnen groeien tot blijde, zelfstandige en bewuste mensen.

Deel je overvloed daar waar het nodig is. Help mee om verandering in de wereld te creëren. Let’s Care initieert of ondersteunt wereldwijd projecten die deze uitgangspunten steunen.

We proberen zoveel mogelijk mensen onderdeel te laten worden van onze projecten. Iedereen heeft een bijdrage te leveren. Of het nu financieel is, materieel, door diensten, ondersteuning of de concrete uitvoering van projecten.

Vrijwilligers
De stichting wordt gerund door betrokken, enthousiaste mensen. Een werkgroep in Nederland werkt aan de herkenbaarheid van de stichting en fondsenwerving voor de projecten. Omdat we pas opgericht zijn kunnen we veel enthousiaste vrijwilligers, donateurs en steun bij onze projecten gebruiken. Kijk daarom hoe u ons kunt helpen.

Locale overheden
We werken in het projectland nauw samen met de locale overheden en wordt de dagelijkse uitvoering van het project gedaan door locale goed opgeleide mensen.

We bewaken een goede uitvoering van de projecten en de besteding van projectgelden door begeleiding en controle ter plekke.

Inzichtelijkheid in onze organisatie en financiën is ons uitgangspunt en we waken ervoor dat alle middelen aan het project ten goede komen. Hierdoor zorgen we ervoor dat niets aan de zogenaamde “strijkstok” blijft hangen.

Nederlandse of andere buitenlandse vrijwilligers zijn zeer welkom om onze projecten in Nederland of in het projectland ter plekke te ondersteunen.

Lees meer over deze organisatie op Letscare.net