Nadia

STICHTING NADIA HEEFT ALS DOELSTELLINGEN:

  • Materiële hulp verlenen aan mensen die het (veel) minder hebben als wij, met name in Oost-Europese landen.
  • Kleinschalige projecten realiseren (of laten) in bovenbedoelde landen.
  • Christenen in bovenbedoelde landen bemoedigen en ondersteunen.

Belangrijkste gebied waar we nu actief zijn is Oekraïne en wel in de stad Rivne. Na de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl (1986) en de val van het communisme (1991) is Oekraïne een straatarm land geworden. Veel mensen ondervinden hier nog steeds de gevolgen van. Zij zijn ziek, vaak arm en kunnen geen arts betalen.Voor de mensen die wonen in de Tsjernobylzone is er geen uitzicht op een goed bestaan. Veel mensen zijn uit deze regio weg getrokken. Er is geen industrie meer en weinig werk. De stad Rivne ligt in dit gebied.

Hoe realiseren we onze doelstellingen?

De goederen (schoenen, kleding, knuffels, medische artikelen, bedden en dekens, die wij naar Oekraïne (laten) brengen worden overgedragen aan onze partner in Oekraïne. Dit is de CMA: Christian Medical Association. Deze Oekraïense organisatie, die geheel bestaat uit vrijwilligers, zorgt ook voor verdere distributie van de goederen. Het bestuur stichting Nadia doet  minimaal eenmaal per jaar ter plaatse onderzoek naar de afgeleverde goederen.

Kleinschalige projecten, zoals het aanbrengen van toiletten in een internaat, worden in opdracht van de Stichting uitgevoerd door lokale instanties.

Meer informatie op de website van Nadia.