Outreach Support Ministries (OSM)

Hulp via kerken in West-Afrika, met name in Sierra Leone, Liberia en Togo. Lokale partners werken binnen een landelijk netwerk en initiëren projecten op het gebied van gezondheidszorg, schoon water, voedselvoorziening, noodhulp, onderwijs en economische zelfstandigheid, naast kerkelijk werk. Vanuit Nederland is er direct contact met de leiders in de 3 landen en wordt het werk financieel ondersteund.

Met name Sierra Leone en Liberia zijn landen die tot de armste ter wereld behoren en die de afgelopen jaren zwaar zijn getroffen door rampen. Eerst een 11 jaar durende burgeroorlog, daarna ebola, jaarlijkse overstromingen en recent een aardverschuiving met modderlawine als gevolg. Ondanks dat kan er heel veel worden gedaan dankzij betrouwbare partner met een enorm doorzettingsvermogen.

OSM streeft ernaar steeds meer projecten van de grond te krijgen die leiden tot economische zelfstandigheid, zodat op den duur hulp uit het buitenland niet meer nodig zal zijn. Een voorbeeld hiervan is het DUNAP project, waarbij lokale boeren in Togo voor zichzelf een bestaan kunnen opbouwen, uit opbrengst projecten kunnen worden gefinancierd, er een bijdrage wordt geleverd aan herbebossing (Great Green Wall) en bio landbouw in Europa wordt gestimuleerd zonder gebruik van insecticiden en pesticiden.

Zie verder de website