Pasuk Foundation

Ontwikkeling van Filipijnse kinderen die opgroeien in extreme armoede

Het probleem

Op de Filipijnen leven miljoenen kinderen onder de armoedegrens. Veel kinderen hebben slechts één ouder of helemaal geen ouders meer. Door honger en gebrek aan schoolspullen kunnen veel van hen niet naar school. Vaak belanden zij uiteindelijk in de prostitutie of criminaliteit.

Onze missie

In samenwerking met geselecteerde kerkpartners op de Filipijnen wil Pasuk Foundation zulke kwetsbare kinderen hoop en educatie bieden. Hoop, op een betere toekomst waarin zij tot hun levensdoel kunnen komen. En educatie, om hun ontwikkeling en zelfredzaamheid te stimuleren.

Kernwaarden

Onze werkwijze is gebaseerd op een bijzondere combinatie van vier kernwaarden:

INTEGRALE AANPAK

Armoede is een complex probleem dat alleen effectief bestreden kan worden als het op alle fronten wordt bestreden. Daarom ondersteunen wij de Pasuk kinderen met een integrale aanpak van hun mentale-, fysieke-, sociale- en geestelijke armoede.

ONTWIKKELING VAN KINDEREN

Hoop en educatie zijn de sleutels tot ontwikkeling. Al ruim 15 jaar mogen we ervaren hoe een positief toekomstperspectief en goede scholing het verschil maken in de levens van Filipijnse kinderen die opgroeien in armoede. Daarom voorzien wij hen van de benodigde schoolspullen, zodat de kinderen naar school kunnen.

VIA LOKALE KERKEN

Het evangelie biedt hoop, ook in de Filipijnen. In de sloppenwijken waar wij actief zijn zitten veel gezinnen gevangen in geestelijke armoede. Daarom werkt Pasuk Foundation samen met bijbelgetrouwe, christelijke kerken in de Filipijnen, die zowel actief het evangelie verspreiden als zich inzetten om kinderen en hun families in praktische zin te helpen.

MET VRIJWILLIGERS

Pasuk Foundation is een vrijwilligersorganisatie en maakt volledig gebruik van de tijd en talenten van vrijwilligers, producten en diensten van bedrijven en diverse subsidies. Zo houden we onze kosten laag en komen de giften van donateurs voor minimaal 98% rechtstreeks ten goede aan de ontwikkeling van de Pasuk kinderen.

Wie wij zijn

Pasuk Foundation is een christelijke kind-ontwikkelingsorganisatie. Met een groep gepassioneerde vrijwilligers bieden wij structurele hulp aan Filipijnse kinderen die opgroeien in extreme armoede. Wij geloven dat ieder kind uniek en waardevol is, geschapen vanwege een doel. In de Bijbel roept God ons op om kinderen die in armoede opgroeien, te helpen. Zodat zij hun gekregen talenten kunnen ontwikkelen en op hun beurt weer anderen tot dienst kunnen zijn.

Contactgegevens:

Pasuk Foundation
Turfstekershoeve 27
7326 DP Apeldoorn +31 (0)84 00 333 84
info@pasukfoundation.org
www.pasukfoundation.org