Peace is the Way

Doelstelling (grotendeels geciteerd uit de statuten):
“De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de wereldvrede” en doet dit volgens het principe: “Zoek niet de weg naar vrede. Vrede is de weg”. “De stichting tracht, in haar feitelijke werkzaamheden, haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het werven van gelden en goederen;
  • Het uitdragen van een universeel en niet op een bepaalde  religie geënt karakter;
  • Uit te gaan van het principe dat in ieder mens een vredewerker schuilt;
  • Activiteiten te ontplooien die veel mensen aanspreken en die in ieders mogelijkheden liggen;
  • De vrede te stimuleren in denken en doen.

Samengevat wil de stichting: “Mensen op een universele manier bij elkaar brengen door zelf de vrede te zijn en te geloven dat in een ieder mens een vredeswerker schuilt”.

De focus is dus gericht op het bij elkaar brengen van mensen en niet (zoals vele andere vredesorganisaties) op een anti-oorlog demonstratie.

Het grootste project van de stichting is het VAJOCO project. Dit project kent twee belangrijke doelstellingen:

  1. Het bij elkaar brengen van groepen jongeren die in een conflictsituatie leven.
  2. Zoveel mogelijk mensen aan dit project laten werken; immers een ieder kan een bijdrage aan de vrede leveren.Het VAJOCO (VAkantiekampen JOngeren COnflictgebieden) project is het grootste project van de Stichting Peace Is The Way. Jongeren uit conflictgebieden zullen na een selectieproces worden uitgenodigd om een vakantiekamp in Nederland te bezoeken. De bedoeling van dit kamp is om begrip en vriendschap te kweken tussen jongeren die elkaar nu nog haten. Zij zullen door professionele krachten worden begeleid in dialoogsessies. Daarnaast zullen er sport-, spel- en andere creatieve sessies zijn die moeten bijdragen tot groepsvorming en het elkaar leren te vertrouwen. Na het vakantiekamp zal er een nazorgprogramma zijn voor de jongeren als ze terug zijn in het conflictgebied. De jongeren kunnen vervolgens met hun ervaringen als vredewerkers in het conflictgebied werken.  Om  gelden binnen te halen organiseert de stichting al enkele jaren een Vredesschaaktoernooi en verkoopt zij eigen ontwerp kerstpostzegels en kerstkaarten. De stichting heeft transparantie hoog in het vaandel staan en doet al jaren mee aan de Transparantprijs, waar zij in 2009 zelfs de vierde plek wist te bemachtigen van kleine organisaties.

Ook op lokaal niveau is de stichting bezig. In 2009 was zij volop betrokken in de organisatie van de activiteiten rondom de Vredesweek in Apeldoorn.

CONTACTPERSOON

Erwin van der Bij
Ploegersdonk 102
7326 BG Apeldoorn
Tel.: 055 543 18 41
evdbij001@hotmail.com

www.pitw.net