THEO DE WIT LANKA EDUCATION FUND

Het doel van de Stichting Theo de Wit-Lanka Education Fund is het verbeteren van de positie van kansarmen in Sri Lanka in het algemeen en in het bijzonder van kinderen en gehandicapten.

In 2002 is dit artikel in de statuten aangepast zodat op een breder gebied steun kan worden verleend. Kinderen en/of hun gezinnen worden gesponsord en hierdoor krijgen deze kinderen een kans volledig onderwijs te volgen, af te ronden en een zelfstandige toekomst op te bouwen.

Eén van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties is wereldwijd de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen vóór 2015 te verdubbelen. Ook in Sri Lanka ontbreekt het in de armere buitengebieden en permanente vluchtelingenkampen nog aan deze basisvoorzieningen.

Schoon drinkwater en toiletten helpen mee de hygiëne te bevorderen wat ook de gezondheid van kinderen ten goede komt en het sterftecijfer terugdringt.

Een betere toekomst later begint nu met water 

De stichting selecteert projecten op basis van meldingen van contacten in Sri Lanka en Nederland. Deze potentiële projecten worden vervolgens persoonlijk bezocht door vertegenwoordigers van de stichting (op eigen kosten!!!) om in te schatten of en in welke mate de stichting hulp kan bieden.

Daar waar mogelijk probeert de stichting voor de geselecteerde projecten ook steun te vinden bij bestaande charitatieve organisaties in Nederland zoals Wilde Ganzen, ICCO en NCDO.

De stichting heeft geen betaalde krachten en het spreekt voor zich dat het bestuur zichzelf geen vergoeding toekent. De  Stichting Mondial Apeldoorn geeft een vergoeding voor noodzakelijk (administratieve) kosten en/of worden hier aparte fonden voor geworven.

Iedere gedoneerde €uro komt Sri Lanka rechtstreeks ten goede. 

De stichting heeft de ANBI-status en hierdoor is uw gift fiscaal aftrekbaar.

CONTACTPERSOON

Mevrouw W.J.E. Thijssen-Arts
Hoge Eltenseweg 4
7035 DH KILDER
Telefoon 0314-681640
info@stg-theodewit.nl

www.stichting-theodewit.nl