Vacatures

Stichting Mondial heeft momenteel de volgende vacatures:

Beleidsmedewerker m/v

Speerpunten:

 • Ondernemende en faciliterende ondersteuning voor het bestuur van Mondial (e.e.a. onder nader te bespreken voorwaarden)
 • Communicatiekanalen van Mondial uitdiepen met effectief gebruik van social media, Mondial website en PR
 • Per week 4 uur medewerking verlenen aan onze vrijwilligersorganisatie en haar aangeslotenen in samenwerking met secretaris en andere bestuurs- en commissieleden
 • Beleidsmatig, strategisch, organisatorisch, faciliterend handelend met  gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen: dit alles vraagt om een HBO-denkvermogen van u als sollicitant.

Solliciteer en maak verder kennis met Mondial via secretaris@mondial-apeldoorn.nl 

Secretaris m/v

De taken van de secretaris zijn:

 • het behandelen en archiveren van inkomende en uitgaande post en email
 • het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de statutaire en reglementaire bevoegdheden en situatie
 • het maken van verslagen van bestuur – en deelnemersbijeenkomsten
 • het bijhouden van de deelnemersadministratie
 • tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene mening en besluitvorming m.b.t. alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn
 • het mede verzorgen van alle PR en Communicatie van de stichting. 

Solliciteer en maak kennis met Mondial via secretaris@mondial-apeldoorn.nl  

Uitbreiding van het bestuur met 2 bestuursleden m/v

Taken:  Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene mening– en besluitvorming m.b.t. alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn en komen, zoals:

 • Te organiseren evenementen, algemene vergaderingen van de Raad van Aangeslotenen, het concipiëren van statuten, reglementen en algemene beleidsstukken; plus het opmaken van voorstellen tot het actueel houden van bovenstaande.
 • Kortom, meewerken als vrijwilliger in de breedste zin van het woord.

Ook de bij Mondial aangesloten organisaties kunnen (onder voorbehoud*) solliciteren naar de functie van bestuurslid.
*(Bestuursleden vanuit een aangesloten organisatie kunnen niet deelnemen aan de besluitvorming omtrent subsidietoekenning aan aangeslotenen).

Solliciteer en maak kennis met Mondial via secretaris@mondial-apeldoorn.nl